Kas hafızası gerçekten var mı?

 İnsan vücudu yaklaşık 650 kas içerir.  Bu neredeyse vücut ağırlığımızın yarısı kadar.  Tüm kas hücrelerimiz elastik hücrelerden oluşur.  Kas liflerimiz yaklaşık 40 mm uzunluğundadır.  Kas liflerimiz sinir hücreleri tarafından yönetilir ve kasılma sağlanır.
 Ortalama yetişkin erkek vücut ağırlığının %42’si kas hücreleridir.  Kadınlarda ise bu oran %36’dır.  Kas hücreleri kasıldığında ısı üretilir.  Bu, vücut ısımızı kontrol altında tutan faktörlerden biridir.
 Bizim için önemli olan iskelet kasları 2 gruba ayrılır;
  •  Kırmızı veya yavaş kasılan kaslar
  • hızlı kasılan kaslar
 Bu gruplama alt gruplar olarak birçok türe ayrılsa da konumuzdan çok sapmamak için burada bunlardan bahsetmeyeceğim.  Bilmemiz gereken tek şey, “gücümüzün”, ağırlık kaldırma yeteneğimizin yüksek hızda kasılan kaslardan geldiğidir.
Kas hipertrofisi (büyümesi), kas kütlesi ve enine kesit alanında büyüme ile gerçekleşir.  Organik hücre sayısı arttığında hiperplazi oluşur.  Bu örneği aşağıdaki görselde daha basit bir şekilde anlatabiliriz:

 Atrofi basitçe kas kaybıdır.  2 tipi vardır;

 – “Kullanılmamasından” kaynaklanan körelme (yani kullanılmamasından kaynaklanan)
 Nörojenik atrofi (kasları birbirine bağlayan sinir hücrelerinin hastalığından kaynaklanır)
 Tabii ki, birincisinin neden olduğu körelme ile daha çok ilgileniyoruz.
 Birçoğumuz iş, sınavlar, yoğun bir okul yılı, yaralanma, motivasyon eksikliği, maddi sorunlar veya başka nedenlerle spora ara verme ihtiyacı duyabiliriz.  Çalışma sonucunda sizi tekrar spora başlamanız için motive edecek birkaç şey söyleyeceğim.
 Kristian Gundersen, 2016’nın başlarında “kas hafızası” üzerine bilimsel bir çalışma yürüttü.
 Kas hafızasının sadece kaslarla ilgili olmadığını, aynı zamanda bağışıklık sistemimizle de (T hücreleri, timosit hücreleri) ilgili olduğunu buldu.
 Motor öğrenme yeteneği konumuz içinde çok önemli bir yer tutmaktadır.  Bir sporu öğrenmek veya yeniden öğrenmekle ilgili birkaç fenomen vardır;  Kesinlik/vuruş, hafıza ve hareket.  Yani bisiklet sürmeyi bir kez öğrendiğinizde 10 yıl hatta 10 yıl sonra eski becerilerinize kavuşursunuz.
 Kas hafızası, motor öğrenme yeteneği ile güçlü bir şekilde ilişkilidir.  Kristian Gundersen’in bu konudaki araştırmasına göre çeşitli nedenlerle ara verilen sporların neden olduğu kas atrofisi vücudumuzdan geri dönülmez bir şekilde yok olmuyor!
 Fareler üzerinde yapılan bir deneyde (Egner ve diğerleri (2013)), kas hafızası yaşam süresinin %10’unda etkilidir.  Ancak insanlarda bu oran çeşitli nedenlerle en düşük seviyede olabilir.

 Bu ne anlama gelir?

 Yani spora 1 yıl ara verdiniz ve artık eskisi gibi olamayacağınızı düşünüyorsanız yanılıyorsunuz.  10 yıl sonra spora tekrar başladığınızda bırakırsanız, kas hafızası sayesinde atrofik kaslarınızı çok daha hızlı hipertrofiye uğratabilirsiniz!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir