Etiket Arşivleri: Erkek vücudunda Shbg fonksiyonları

Shbg’nin erkek vücudundaki rolü

 Seks hormonu bağlayıcı globülin (SHBG), kanda dolaşan ve seks hormonuna bağlı bir durumda biyoyararlanımını düzenleyen karmaşık bir plazma taşıma proteinidir.Uzmanlık literatüründe ve laboratuvar test sonuçlarının formlarında, farklı veya karşılık gelen kısaltma: SSSG – seks steroid bağlayıcı Globulin, TESG – Testosteron Estradiol Bağlayıcı Globulin, SHBG – Seks Hormonu Bağlayıcı Globulin, TeBG – Testosteron Östrojen Bağlayıcı Globulin, […]